top of page

DIN

SÄKERHET

Vi prioriterar alltid din säkerhet och sekretess. Vi förstår att när du anlitar en virtuell assistent för ditt företag, litar du på att din information och dina uppgifter hanteras med största omsorg. Här är hur vi ser till att detta sker. 

 

Vi avslöjar inte vem vi jobbar med eller vilka uppgifter vi utför. Enda undantaget är om du gett ditt medgivande eller om det krävs av lagliga skäl. Alla medarbetare hos Army of Doers, oavsett roll eller ansvarsområde, har skrivit under sekretessavtal som reglerar allt arbete och alla uppgifter de hanterar för dig. 

 

När du inleder ett samarbete med oss via några av våra paket så skriver både du och Army of Doers under en sekretessförbindelse. Avtalet fastställer rättigheterna och skyldigheterna för båda parter, och ser till att båda parter skyddas mot otillbörlig användning eller läckage av konfidentiell information. 

 

 

Vi tar till oss principen om "informationsbarriär". Det innebär att vi begränsar vilken information varje medarbetare har tillgång till, och enbart ger tillgång till den information som är nödvändig för deras specifika uppdrag. Genom detta säkerställer vi sekretess och minimerar risken för intressekonflikter. 

Vi delar aldrig dina uppgifter eller information med tredje part utan ditt uttryckliga medgivande.

Våra servrar och all infrastruktur är lokaliserade inom EU, vilket betyder att all data lyder under EU:s dataskyddsregler.

Vi genomför regelbundet en säkerhetsöversyn över våra system och arbetssätt.


Vi strävar ständigt efter att förbättra våra säkerhets- och sekretessrutiner. Om du har några frågor eller förslag på hur vi kan förbättra, är du alltid välkommen att kontakta oss.
 

ÖVRIGT

DATASKYDD

INFORMATIONSBARRIÄR

SEKRETESSAVTAL

TYSTNADSPLIKT

Vad vill du

slippa göra?

Låt en Doer göra det åt dig - gratis

bottom of page