top of page

Varför är det så svårt att släppa kontrollen?Det finns så många saker som du hellre skulle slippa göra. Och du vet att det finns sätt att slippa. Låta någon annan göra det till exempel. 


Ändå tar det emot. Det känns svårt. 


Varför är det så svårt att släppa kontrollen? 


Det finns många anledningar till det. 


In i det okända


Även om du inte gillar någon av de saker du behöver göra och även om du vet att någon annan gillar det och kanske också är bättre på det… så vet du ju hur du själv gör. Eller det känns i alla fall så. Men släpper du det till någon annan vet du ju inte längre. Människor tenderar att föredra förutsägbarhet och stabilitet. Att släppa kontrollen kan innebära att man går in i det okända, vilket kan skapa ångest eller obehag. Du kanske inte har stenkoll själv på "hur man gör", men du kan i alla fall kontrollera hur det går till och justera på vägen. 


Dåliga erfarenheter


De allra flesta har varit med om att någon gång jobba med andra och be andra göra något… bara för att få tillbaka något helt oanvändbart som inte alls motsvarar det som behövdes. Även om många också varit med om det motsatta, så biter sig de där negativa upplevelserna fast. Vi söker alltid trygghet, så även om vi varit med om 10 positiva upplevelser så kan en enda negativ upplevelse bli det vi minns.  Om du har upplevt svikna förtroenden tidigare, kan det vara svårt att lita på andra igen. Detta kan leda till en känsla av att man behöver ha kontroll över situationer för att förhindra att bli sårad eller besviken igen. Om du någon gång upplevt negativa konsekvenser av att släppa kontrollen i det förflutna (vem har inte det?), kan de vara mer ovilliga att göra det igen i framtiden.


Självvärde och identitet


Inte minst som företagare, finns en idé om att klara sig själv, att vara oberoende, att kunna lösa saker - och kanske också att faktiskt vara den enda som kan göra det. Det blir att vi knyter självvärde och identitet till den egna förmågan snarare än att se hur andra kan hjälpa oss att nå längre. Att släppa kontrollen kan då kännas som att förlora en del av sin identitet.


Perfektionism och "mitt sätt är det enda rätta"


Det kanske inte blir bra nog. Perfektionism är effektivitetens fiende nummer ett. Vissa saker kanske behöver bli perfekta. Men knappast allt. Och faktum är att många av de där sakerna du helst skulle slippa göra, faktiskt inte måste göras på exakt ditt sätt. Det finns olika sätt att göra saker på och det finns saker som bara behöver vara good enough. Att släppa kontrollen kan innebära att man accepterar att det finns andra sätt att göra saker på som också kan vara effektiva.


bottom of page