top of page

3x3 för att skapa fokus på rätt saker i ditt företag3x3 är en metod för att skapa klarhet, fokus och ett framåtriktat momentum.


Det är superenkelt:


  • 3 Mål för dagen: Välj de tre viktigaste sakerna du behöver åstadkomma under dagen. Dessa ska ha högsta prioritet och bör avspeglas i din dagliga planering.

  • 3 Mål för veckan: Bestäm de tre viktigaste målen för veckan, vilket ger en övergripande struktur för din dagliga arbetsinsats.

  • 3 Mål för året: Identifiera de tre mest kritiska målen för året för att säkerställa att din dagliga och veckovisa ansträngning är i linje med dina större, långsiktiga ambitioner.


Hur gör man då?


Börja med tre mål för året.


Brainstorma: Skriv ner allt du kan komma på som du vill åstadkomma, både på lång (inom några månader) och ännu längre sikt (1-10 år).


Tänk till: Dra lite pilar och streck mellan saker som hör ihop. Stryk saker, lägg till när du kommer på mer. Försöka landa i att ringa in det som faktiskt känns allra viktigast.


Sätt ambitionsnivå: Nu är det dags att landa i tre saker, bland allt du skrivit upp, som är det viktigaste (och helst mest engagerande) på ett års sikt.


Sedan är det dags att bryta ner.


Om du vill kan du dela upp i månader eller kvartal. Men fastna inte så mycket i det. Världen är för oförutsägbar och du behöver anpassa dig snarare än försöka detaljplanera.


Vilka tre saker ska ske nästa vecka som tar dig mot de tre målen för året? Det är en rimlig nivå att planera för.


Och imorgon bitti ställer du dig frågan: vilka tre saker ska ske idag för att jag ska nå det jag vill för den här veckan?

bottom of page