top of page

Context Switching (i positiv bemärkelse)Att byta kontext - sätta sig i ett annat sammanhang - är ofta en tidsbov. Men gjort på rätt sätt kan det också vara väldigt positivt för produktiviteten. Vi kan kalla det strategisk kontextväxling eller helt enkelt positiv kontextväxling.


Positiv kontextväxling kan stimulera kreativitet, bryta monotonin eller hjälpa till för att återhämta sig från mental trötthet. Byten i arbetsmiljö eller uppgiftstyp kan utnyttjas som en del av en produktiv arbetsstrategi. Här är några exempel på hur kontextväxling kan användas positivt.


För att Stimulera Kreativitet


  • Miljöbyte: Som du nämnde kan övergången från en avskild arbetsplats till ett kafé bidra till att öka kreativiteten. Den nya miljön kan erbjuda nya stimuli - människor, ljud, och atmosfär - vilket kan leda till nya idéer och perspektiv.

  • Uppgiftsväxling: Att gå från en rutinmässig uppgift till en som kräver kreativt tänkande kan hjälpa till att "nollställa" hjärnan och främja innovativa lösningar.


För återhämtning


  • Mentala pauser: Att medvetet växla till en mindre krävande uppgift eller en aktivitet som inte kräver mental ansträngning (som en kort promenad eller meditation) kan hjälpa till att återhämta energi för att sedan återvända till en mer krävande uppgift.


För problemlösning


  • Perspektivbyte: Ibland kan ett avsiktligt byte av kontext hjälpa till att se ett problem från en annan vinkel. Det kan innebära att man fysiskt byter plats eller byter till en annan typ av uppgift för att "klura" på problemet i bakgrunden.


För arbetsglädje


  • Variation: Växling mellan olika typer av arbete kan bryta upp monotoni och hålla dagen intressant. Bidra till ett mer givande jobb, med andra ord.


bottom of page