top of page

Context Switching (i negativ bemärkelse)Context switching, eller kontextväxling, är en term som ursprungligen kommer från datavetenskapen där det hänvisar till förmågan hos ett operativsystem att lagra och återställa arbetet för en process så att flera processer kan köra på en enda processorkärna (förenklat: du kör Word, webbläsaren och Slack samtidigt).


I mänskligt beteende och produktivitet beskriver termen den mentala processen att flytta uppmärksamheten från en uppgift till en annan.


Den kognitiva kostnaden vid Context Switching


 • Residuum: När vi byter från en uppgift till en annan, tenderar delar av vår uppmärksamhet att "hänga kvar" vid den ursprungliga uppgiften, vilket minskar vår mentala effektivitet för den nya uppgiften.

 • Minnesbelastning: Varje uppgift vi arbetar med kräver en specifik uppsättning minnen och tankemönster. Att byta mellan uppgifter ökar den kognitiva belastningen och kan minska vår förmåga att arbeta effektivt.

 • Tidsförlust: Varje gång vi byter kontext tar det tid att "ladda om" och återinträda i ett flödestillstånd för den nya uppgiften.


Produktivitetseffekter


Studier i arbetspsykologi visar att frekvent kontextväxling kan leda till ökad tid för att slutföra uppgifter, minskad kvalitet på arbete, och ökad känsla av överväldigande och trötthet. Detta beror delvis på att multitasking - att utföra flera uppgifter samtidigt - i själva verket ofta är "snabb växling" mellan uppgifter snarare än verklig simultanitet.


Faktorer som Påverkar Impacten av Context Switching


 • Likhet mellan uppgifter: Ju mer lika de uppgifter som växlas mellan är, desto mindre kognitiv belastning involveras, eftersom liknande uppgifter ofta delar kognitiva resurser.

 • Komplexitet av uppgifter: Ju mer komplexa och krävande uppgifterna är, desto större är den kognitiva kostnaden för att byta mellan dem.

 • Frekvens av växling: Ju oftare växling sker, desto större är störningen i arbetsflödet.

 • Kontroll över växling: Om individen själv väljer att byta kontext (internutlöst kontextväxling) snarare än att bli avbruten (externutlöst kontextväxling), kan det vara mindre störande.


Hantera Context Switching


 • Blocka tid: Dedikera specifika tidsblock till en uppgift för att minska behovet av att växla kontext.

 • Minimera avbrott: Skapa en arbetsmiljö där avbrott är minimala.

 • Prioritera uppgifter: Koncentrera sig på de viktigaste uppgifterna först, vilket kan minska behovet av att växla.

 • Använda teknik på ett smart sätt: Stäng av onödiga notifikationer och använd programvara som hjälper till att fokusera på en uppgift i taget. Ha inte 100 flikar öppnar samtidigt i webbläsaren.

 • Planera för övergångar: Ge dig själv tid mellan olika uppgifter för att mentalt förbereda dig för nästa uppgift.


bottom of page