top of page

Vad det kostar att göra allting själv


“Kan själv” är inte alltid det klokaste. Ändå sätter vi ofta stort värde på att klara oss själva och inte ta in hjälp för det som vi inte är bäst lämpade för, eller inte har tid med. 

Här är några exempel på vad “Jag kan själv” kan kosta: 


Kvalitet


Det blir inte tillräckligt bra, helt enkelt. Ibland är man dumsnål... det kan tyckas dyrt att köpa in extern kompetens för 15 000 när du har lite tid över och kan sitta med det själv. Men din tid är också pengar och resultatet blir kanske inte lika bra. Ofta slutar det med att du inte får det resultat du vill, eller lägger ännu mer tid för att få till det. Vad är bäst?


  1. Lägga lite pengar på att ta in hjälp, få det gjort och gå vidare med livet.

  2. Börja själv, upptäcka att det svårare än du tänkt, göra om, fortsätta nästa vecka och i slutänden ha lagt en veckas jobb istället för att dra in nya kunder och leverera.


Missad potential


Eftersom du känner att du behöver göra det själv men kanske inte har tid (eller bara inte har lust), så du skjuter upp det. Det blir inte gjort och du får inte den effekt du hade velat. Vad är bäst, när allt kommer kring: 

  1. Låta någon annan uppdatera din hemsida nu på en gång till en kostnad

  2. Vänta tre månader, försöka själv, och under tiden missa kunder som inte fattar hur de ska kontakta dig? 


Fakturerade timmar


Du lägger tid som du istället skulle kunna fakturera. Den kalkylen är enklast: Om du normalt fakturerar 1 000 kr/h och kan köpa in något för 500 kr/h, så tappar du för varenda timme du inte fakturerar..


Fokus


Du kan inte till fullo fokusera på det som är viktigast - träffa nya kunder och leverera (eller vad det nu kan vara). Det här är svåraste att räkna på - men oftast viktigast och har störst påverkan. Att du inte har 100 % av ditt fokus på det som verkligen är viktigt kostar väldigt mycket.


Kostnaden i kalendertid


Ibland tänker vi för mycket på timmar. Tänk istället i kalendertid. Den utgift du sparar in på att göra mer själv här och nu, kommer att kosta mycket mer i det långa loppet. Vad är bäst?

  1. Du gör allt själv här och nu och har samma omsättning som du hade förra året. 

  2. Lägg tid på, för verksamhetsmålen, rätt saker - även om det kostar pengar för att du då tvingas delegera arbetet till personer som tar betalt - och snabbare nå ditt mål om ökad omsättning. 


Glädje


Det är föga troligt att du tycker att alla måsten är roliga och de som tar för mycket negativ energi eller som tar tid från det du tycker är roligt - tar faktiskt bort glädje. Din glädje till jobbet och ditt välmående är A och O för att du ska kunna driva ett framgångsrikt företag.

bottom of page