top of page

Fyra typer av målDet vanligaste sättet att tänka på mål, är att beskriva ett resultat. "Jag ska omsätta 1 miljon kronor mer i år." Eller "Nästa år ska vi ha vår första kund utanför Sverige."


Det här är exempel på resultatmål. Och de är viktiga - de sätter en övergripande riktning för ditt företag eller för dig själv.


Men resultatmål är inte allt. Det finns andra typer av mål, som i många fall är mycket effektivare.


 • Processmål: Jag ska göra 1 säljsamtal varje dag.

 • Prestationsmål: Jag ska få in fyra nya kunder den här månaden.

 • Resultatmål: Jag ska omsätta 1 miljon kronor i år.

 • Effektmål: Genom att mitt arbete når ut bidrar jag till [vad det är du i slutänden vill bidra till]


Exempel: Att skriva en bok


Många startar ett bokprojekt med en både vag och på samma gång tydlig bild i stil med: "i år ska jag ge ut en bok". Det är tydligt på så sätt att "en bok" är något som är lätt att se framför sig hur det ser ut när det är klart. Men det är också vagt eftersom det varken säger något om vad det är för bok, vad syftet är med boken, eller vad som krävs för att nå dit.


Processmål (de små stegen varje dag)


Processmål fokuserar på de specifika handlingarna och rutinerna som bidrar till att skriva en bok. De ligger helt inom din kontroll som författare. Och de innebär ofta väldigt tydliga vardagliga aktiviteter. (Många toppsäljande författare beskriver sin process precis så här.)


Exempel:

 • Skriva 1000 ord om dagen.

 • Dedikera två timmar varje morgon till att skriva.

 • Läsa 20 sidor varje dag som researsh och bakgrundsmaterial.


Notera att de här målen handlar just om en process - inte om ett resultat. Målet att skriva 1000 ord om dagen, säger ingenting om kvaliteten på det du skriver. Och det är en del av poängen. Det handlar om processen, att komma igång, att göra det varje dag - oavsett vad. Du har inget att skylla på, du har inga andra krav än att göra det.


Prestationsmål (din personliga prestation)


Prestationsmål är ofta svårare, men viktiga att känna till. Inte minst för att det är ofta är där vi fastnar. Här handlar det om en prestation i någon form, att ha "åstadkommit" något. Om du går tillbaka till allt du skrivit den senaste månaden så bör det vara 30.000 ord om du uppnått ditt processmål. Om du redigerar och färdigställer kapitel, hur vet du att ett kapitel är "klart"? Det går ju alltid att redigera mer och omarbeta igen.


Ibland är det helt enkelt viktigt att påminna sig om att prestation ofta är personligt. Det är vår egna måttstock vi mäter oss mot. Men det går att stanna upp och tänka efter vad det egentligen är vi eftersträvar. Och det går att hitta sätt att få extern bekräftelse för att slippa lägga allt på sig själv.


Exempel:

 • Färdigställa ett kapitel varje vecka.

 • Känna att utkastet är redo att skicka till en redaktör för att få feedback.

 • Uppnå en daglig skrivkvalitet som innebär minimal redigering i framtiden.


Bonustips:

Ett sätt att komma runt att de här målen ofta blir lite luddigare och personliga, är att alltid koppla dem till en hård deadline. Om du skriver en bok, kontakta en redaktör och kom överens om ett visst datum när första redaktörsläsningen ska ske. Då har du en extern deadline att förhålla dig. Har du disciplinen för det, så kan förstås också använda din egen kalender och sätta deadlines för dig själv där.


Resultatmål (slutresultatet)


Resultatmålet är det slutliga målen med ditt projekt. Det ligger alltid utanför din fulla kontroll, eftersom de kan bero på externa faktorer som marknadsföring, förlagsbeslut eller omvärldshändelser. Du kan ha kontroll över processmål och i viss mån prestationsmål, men inte i slutänden kan du inte ha full kontroll över resultatet. Alla aktiviteter du gör i ditt projekt bör däremot i någon mån syfta till att skapa bästa förutsättningar för att nå målet.


Exempel:

 • Få boken publicerad inom ett år.

 • Sälja minst 10 000 exemplar av boken under det första året.

 • Få boken att hamna på en bestsellerlista.


Effektmål (vad det egentligen handlar om)


Effektmål handlar om den långsiktiga påverkan eller det avtryck som din bok (och DU) ska ge. Varför gör du det här. Egentligen?


Ofta när vi tappar fokus under ett projekt, när idéerna spretar och genomförandet segt, så beror det på att det slutliga effektmålet inte är tydligt. Allra vanligast när effektmål inte är satt, är att det blir svårare att jobba i team.


Exempel:

 • Bidra till en större diskussion eller förändring inom ett visst ämnesområde.

 • Boken används som kurslitteratur i akademiska institutioner och bidrar till att forma synen på området.

 • Inspira andra att skriva eller påverka deras liv på ett signifikant sätt genom bokens innehåll.


Som företagare då?


Principen är densamma oavsett vad du gör. Men ett perspektiv till att beakta som företagare är att de där första målen - processmålen - ofta är så avgörande. Samtidigt tar de så mycket tid och vissa av dem känns helt enkelt tråkiga efter ett tag.


Låt säga att du har ett resultatmål att börja få in nya kunder genom LinkedIn. Ett typiskt processmål då kan vara att publicera minst ett inlägg varje dag, under minst ett år.


Här gäller det att tänka till. Hur ska du sätta den processen så att du faktiskt får det gjort? Hur ska du säkerställa att det inte börjar med hög ambition och energi, bara för att efter en månad ha runnit ut i sanden och inte lett till någonting alls?


Och det är sånt vi gärna tar ett kort möte om. Det finns metoder både för att lyckas med det på egen hand och för att ta hjälp, utan att tappa kontrollen.bottom of page